miễn phí vận chuyển - giấy in bill tính tiền k80

Present your business with an active link of yours website and add it to the Ads - Forum for FREE
Post Reply
onggiayhn
Amateur advertiser
Posts: 4
Joined: Thu May 31, 2018 4:30 am

miễn phí vận chuyển - giấy in bill tính tiền k80

Post by onggiayhn » Mon Feb 10, 2020 4:06 am

Giây in hóa đơn - phụ kiện không thể thiếu tại các quầy thu ngân. Với nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, không bụi giấy, giúp giảm hao mòn đầu in khi in.
Qui cách:
- K57: dùng cho các máy in khổ 57mm, 58mm, máy in di động.
+ k57x45: độ dài 19m - 1 thùng - 100 cuộn
+ k57x38: độ dài 16m - 1 thùng - 100 cuộn
- K80: dùng cho các máy in khổ 80mm
+ K80x45: độ dài 19m - 1 thùng - 100 cuộn
+ K80x65: độ dài 50m - 1 thùng - 50 cuộn
+ K80x80: độ dài 65m - 1 thùng - 40 cuộn
Có giấy in mực xanh và mực đen

Thông tin mua hàng tại:
VPHN: Thôn du nội, xã mai lâm, đông anh, hà nội
Hotline: 09 11 22 7487 ( Call, Zalo, SMS )

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests