Page 1 of 1

BITCOIN AND MINING

Posted: Mon Jul 01, 2019 12:06 pm
by GO BITCOIN
Extract 0.03 btc daily on 2019 CG bitcoin cloud mining robot..
For more info please Visit the official website to get started www.earnbitcoinzone.com/mining

BITCOIN AND MINING

Posted: Mon Sep 16, 2019 9:53 am
by undurgeda
I can suggest to visit to you a site on which there is a lot of information on this question.

BITCOIN AND MINING

Posted: Wed Oct 02, 2019 7:13 pm
by offdah
Алийг нь али гэхэв дээ. Хар мянган л вирус байгаа. BitCoin гэж онлайн peer-to-peer валют. Төгрөг, доллар, евро гэдэг шиг валют. Онцлог нь төвлөрсөн биш. Монгол банк, Европын холбооны банк гэдэг шиг BitCoin ийг зохицуулдаг банк гэж байхгүй. Цэвэр Peer-to-peer Валют. Нэг хүн нөгөөдөө мөнгө шилжүүллээ гэхэд BitCoin сүлжээнд байгаа бүх хүмүүсрүү тухайн мэдээлэл явж Client ууд тухайн гүйлгээг боловсруулна. Ингэснээр хэн хэдэн BitCoin тэй вэ гэдэгийг хүн бүр мэднэ гэсэн үг. Тэгэхлээр байхгүй мөнгийг байгаа юм шиг өгөхийг оролдход бусад нь байхгүйг нь нотолно гэсэн үг.

Ер нь Bitcoin Mining хийж BitCoin олдог. Харин ийнхүү mining хийхэд маш Processing Power хэрэг болно. Bitcoin mining хийнэ гэдэг хэцүү бас их тэвчээр шаардсан ажил.